Congodorpen profileert zich als kleine organisatie in gerichte, duurzame ontwikkeling

We spraken met Kim Leemput, coördinator van Congodorpen, die zich samen met andere Ekonomika alumni zoals Bart Van Mullem (afgestudeerd in 1986) en Marcel Umans (1962) inzet voor een toekomstgericht Congolees platteland.

KIM, JE BENT IN 2002 NA JOUW STUDIESECONOMIE GESTART BIJ CONGODORPEN. VOOR WAT STAAN JULLIE?

Al van bij de oprichting in 1969 ligt het accent op integrale en duurzame ontwikkeling. Ons model focust op degelijke scholing, een basisgezondheidszorg en opleiding tot ondernemerschap om zo de bevolking te begeleiden naar zelfstandigheid met een waardig basisinkomen. In de loop der jaren is onze aanpak al een paar keren bijgestuurd, maar het geïntegreerde aspect is steeds gebleven.


EN HOE WERKEN JULLIE CONCREET?

In de vier regio's waar we actief zijn – Noord-Ubangi, Zuid-Ubangi, Equateur en Kwango – werken we met een totaal van 19 gemeenschappen. Daar hebben we ontwikkelingscomités opgericht, bestuursorganen waarin verschillende groeperingen zijn vertegenwoordigd, denk aan oudercomités van scholen, gezondheidscomités en boerencoöperatieven. Met een selectie van hen zetten we samen activiteiten op. Op die manier willen we dat de inwoners in de dorpen hun eigen leven vormgeven.Dat ze uiteindelijk vanuit de gemeenschap oplossingen kunnen aanreiken en die in eigen beheer en met eigen middelen kunnen uitvoeren. Eigenlijk streeft Congodorpen er dus naar om zichzelf op termijn overbodig te maken. Mooi toch?


WELKE CONCRETE PROJECTEN ZIJN ER VOOR2018 GEPLAND, KIM?

Onze projecten lopen van renovatie van gezondheidscentra of oprichting van mutualiteiten tot de aankoop van landbouwmachines, herstelling van wegen of opleiding van lesgevers. Heel belangrijk voor ons is dat ieder project dat we steunen, past in een lokaal ontwikkelingsplan dat is voorgesteld door de bevolking zelf.


WAAR HAALT CONGODORPEN DE FINANCIËLE MIDDELEN OM DIT TE REALISEREN?

Als erkende ngo krijgt Congodorpen een belangrijk deel van het werkingsbudget van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Daarvoor moeten we wel aantonen dat we tussen 20 à 50% zelf kunnen ophalen, uit o.a. giften. Da's een hele klus, als kleine organisatie. We hebben alleszins de ambitie om kwaliteit te blijven leveren, en om de weinige middelen die er zijn zo goedmogelijk te besteden.


TOT SLOT, WAT KUNNEN DE LEZERS DOEN VOOR CONGODORPEN?

Veel! Uiteraard zijn alle giften dus welkom. En vrijwilligers zoeken we altijd! Je kunt dit jaar ook meedoen aan onze Music for Life-quiz. Of een activiteit op het werk of in je vereniging organiseren waarbij Congodorpen in de aandacht komt. Ook via Ondernemers voor Ondernemers is het mogelijk om ons te steunen.


HARTELIJKE DANK, KIM, EN VEEL SUCCES!Uw steun is nodig en welkom op BE27 7855 4290 6173

Giften vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal attestRiek Broekaert