Costa Rica: Stichting ‘Dromenwevers’ probeert schoolverlating bij tieners tegen te gaan

2017 is voorbijgevlogen, en we zijn alweer een goed eind in 2018. Hoog tijd om jullie even op de hoogte te houden van wat we – dankzij jullie gulle giften,waarvoor onze oprechte dank – hebben kunnen realiseren het voorbije jaar.

Van onze studenten van vorig jaar hebben er opnieuw 3 hun middelbare school voltooid in 2017. De meeste anderen zijn eveneens geslaagd voor hun schooljaar en blijven ook dit jaar bij ons.


Stilaan krijgen we ook meer bekendheid, waardoor onze studenten nu minder geconcentreerd zijn in Tres Ríos, maar ook uit Cartago komen en uit Limón, de Caraïbische provincie, waar toch een belangrijk aantal kinderen problemen heeft om – wegens de afstand, economische problemen thuis of zwangerschap vóór 18 jaar – nog naar de middelbare school te gaan. En we krijgen actieve medewerking van de gemeentebesturen van Tres Ríosen Limón. We begeleiden nu ook voor het eerst meer dan 100 beursstudenten.


GEZONDE JEUGD


Met ons programma “Sana Juventud / Gezonde Jeugd” spelen we ook in op het tijdverdrijf buiten de schooluren. We hebben een wedstrijd lopen waarin de jongeren zelf een sociaal project voor hun buurt uitwerken, meer daarover binnenkort op de website, wanneer we de projecten hebben ontvangen en geëvalueerd. Verder vindt één van onze beursstudenten haar weg in ballet en verschillende nemen deel aan taekwondo- of voetbalkampen.


Onze campagne “Yo no me lo juego / Ik riskeer het niet” in de sociale media voor een verhoogde bewustmaking rond tienerzwangerschappen (ongeveer 14.000 per jaar in Costa Rica) was een succes. Jonge vloggers spanden zich mee in door een videodagboek op te maken van een weekje met een “baby” - een pop die huilt en voeding en aandacht nodig heeft- en die ook als educatief materiaal op sommige scholen wordt gebruikt. De postercampagne op Facebook was ludiek en daardoor aantrekkelijk voor jongeren.


SCHOOLVERLATING AANPAKKEN


Verder willen we uiteraard ook onze beursstudenten goed begeleiden zodat ze hopelijk allemaal het schooljaar tot een goed einde brengen. En we bouwen verder onze lokale contactbasis uit, waardoor we steeds meer kunnen inspelen op de reële behoeften voor schoolgaande jongeren – en van zij die er om diverse redenen niet geraken. In augustus organiseren we ons eerste symposium, waarin we nog eens de schijnwerpers richten op schoolverlating bij tieners en de belangrijkste factoren daarvan. Redenen te over dus om af en toe een kijkje te nemen op onze website www.tejedoresdesuenos.org, of op onze Facebook página Fundación Tejedores de Sueños.


Tenslotte kondigen we met blijdschap aan dat we dankzij de inspanningen van Life Sciences Research en in het bijzonder Prof. D. Collen en Dr. U. Boutelegier, nu een rekening hebben onder de koepel van de Koning Boudewijnstichting, waardoor de Belgische giften vanaf 40€ fiscaal aftrekbaar zijn. Hopelijk blijft ook u ons volgen en steunen. Vanwege ons allen hier in Costa Rica, van harte dank.


Linda De Donder

[afgestudeerd aan FEB van KU Leuven in 1987. Woont en werkt al bijna 20 jaar in Costa Rica. Mede-oprichter van de Stichting Dromenwevers (Tejedores de Sueños)]


Koning Boudewijnstichting 000-0000004-04

IBAN: BE10 0000 0000 0404

Bic: BPOTBEB1 – bpost bank

Koloniënstraat (P28), 1000 Brussels, Belgium

Vermelding: “L40034- Filantropische Actie FundacionTejedores de Sueños” of code ***124/0034/00065**